TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 5. týdnu 2014

Praha, 31. ledna 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala vypořádání připomínek k návrhu rozhodnutí, kterým mají být uloženy povinnosti podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 2 (původ volání /originace/ ve veřejné telefonní síti v pevném místě), a k návrhu cenového rozhodnutí k trhu č. 2, a souhlasila s odesláním obou návrhů k notifikaci Evropské komisi.

Dále se Rada ČTÚ na zasedání v 5. týdnu seznámila s vypořádáním připomínek k návrhu nařízení vlády o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb.

Podrobnější informace o aktivitách regulátora naleznou zájemci v lednové měsíční monitorovací zprávě.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 31. ledna 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ I/2014

Soubory ke stažení
tz0731012014.pdf(134.17 KB)
Top