TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 50. týdnu 2015

Praha, 11. prosince 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu vydala opatření obecné povahy č. OOP/4/12.2015-7, kterým pro účely uplatňované regulace stanovila novou hodnotu návratnosti vloženého kapitálu (WACC), a to na úrovni 7,89 %, resp. 11,20 % v případě přístupových sítí nové generace. Opatření bude účinné od 1. ledna 2016.

 

Dále členové Rady ČTÚ zahájili projednávání Metodiky analýz relevantních trhů. Dokument popisuje jednotlivé kroky úřadu při vymezení relevantního trhu a při jeho následné regulaci. Materiál bude postoupen k veřejné konzultaci a začátkem příštího roku ČTÚ na toto téma uspořádá workshop.

Rada ČTÚ také odsouhlasila k odeslání Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k připomínkám návrhy analýz relevantních trhů: dosavadní trh č. 1 (trh přístupu k veřejné telefonní síti v pevném místě) a č. 2 (trh původu volání /originace/ ve veřejné telefonní sítí v pevném místě) stanovené podle dřívějšího vymezení relevantních trhů, a nový trh č. 1 (velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě − bývalý trh č. 3) a č. 2 (velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích − bývalý trh č. 7), vymezené na základě nového doporučení Evropské komise.

Podrobnosti o aktivitách regulátora náleznou zájemci v prosincové měsíční monitorovací zprávě.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

 

Praha 11. prosince 2015

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ XII/2015

Soubory ke stažení
Top