TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 50. týdnu 2017

Praha, 15. prosince 2017 – Rada Českého telekomunikačního úřadu rozhodla na svém zasedání o udělení poštovní licence z moci úřední pro období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2022 České poště, s.p. Ta bude i nadále povinna zajistit na celém území České republiky všeobecnou dostupnost základních služeb.

Rada dále souhlasila se zahájením veřejné konzultace o návrhu opatření obecné povahy č. SP/3/XX.2018-Y, kterým se mění příloha č.11 platného síťového plánu signalizace veřejných komunikačních sítí. ČTÚ tím reaguje na vyhlášku č. 267/2017 Sb., o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání, když dochází ke zpřesnění vymezení sektoru základnové stanice pro snazší geografickou lokalizaci volajícího.

ČTÚ na základě schválení Radou zahájil dne 12. prosince meziresortní připomínkové řízení k návrhu změny nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel. Jde o realizaci jednoho z opatření Akčního plánu k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací, přijatého v květnu vládou. Návrh snižuje výši poplatků za rádiové kmitočty nezbytné pro poskytování vysokorychlostní služby přístupu k internetu v mobilních sítích i prostřednictvím bezdrátového přístupu v pevném místě.

Po ukončení veřejné konzultace o návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Česká telekomunikační infrastruktura podnikem s významnou tržní silou na trhu č. 4 (velkoobchodní služby s vysoce kvalitním přístupem poskytovaným v pevném místě) souhlasila Rada ČTÚ s odesláním materiálu k připomínkám Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Dále Rada projednala a schválila vydání monitorovací zprávy.

Soubory ke stažení
Top