TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 51. týdnu 2013

Praha, 20. prosince 2013 – Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala a schválila ke zveřejnění Obecná pravidla a doporučení pro využívání řízení datového provozu při poskytování služby přístupu k síti internet. Materiál vychází z předpokladu, že v prostředí otevřeného internetu by poskytovatelé služeb elektronických komunikací pro veřejnost neměli nad rámec smluvně ujednaných omezení datových objemů a rychlostí internetového připojení blokovat, zpomalovat, znehodnocovat ani diskriminovat určitý obsah, aplikace či služby.

Výjimku z tohoto pravidla představují přiměřené a opodstatněné případy uplatnění řízení datového provozu k prevenci či bránění závažné trestné činnosti, např. s cílem zabránit přístupu k dětské pornografii a jejímu šíření.

Za službu k přístupu internet může být označována jen taková služba, u které je využito pouze metod opodstatněného řízení provozu v souladu s těmito pravidly, jinak musí být jednoznačně uvedeno, že se jedná o službu přístupu k internetu s omezením a takové omezení musí být jednoznačně deklarováno a popsáno ve smluvních podmínkách. ČTÚ bude dodržování uvedených pravidel průběžně monitorovat.

Rada ČTÚ se na svém letos posledním zasedání dále seznámila s vypořádáním připomínek k návrhům nápravných opatření na relevantním trhu č. 2 (původ volání /originace/ ve veřejné telefonní síti v pevném místě). Oba návrhy budou zaslány Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Dále Rada ČTÚ schválila návrh vyhlášky o stanovení výše a způsobu úhrady efektivně vynaložených nákladů na odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby.

Detailní informace o aktivitě regulátora naleznou zájemci v měsíční monitorovací zprávě za prosinec.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 20. prosince 2013

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ XII/2013

Soubory ke stažení
tz9720122013.pdf(137.52 KB)
Top