TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 51. týdnu 2017

Praha, 22. prosince 2017 – Rada Českého telekomunikačního úřadu na svém posledním zasedání v letošním roce schválila vydání opatření obecné povahy – všeobecného oprávnění č. VO-R/10 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Úprava vychází z aktualizovaných rozhodnutí a doporučení CEPT a z dalších harmonizovaných norem.

Všeobecným oprávněním tak bylo přidáno kmitočtové pásmo 430-440 MHz pro lékařské tobolky pro bezdrátovou endoskopii a zavedeno pásmo 863-868 MHz pro širokopásmová zařízení krátkého dosahu. Rovněž byl upřesněn termín využívání pásma 694-786 MHz pro bezdrátové mikrofony; ty v tomto pásmu mohou být provozovány pouze do 29. června 2020, přičemž nesmějí rušit příjem televizního signálu.

Rada ČTÚ dále po vyhodnocení došlé připomínky z veřejné konzultace rozhodla o aktualizaci části plánu využití rádiového spektra č. PV/P-19 pro kmitočtové pásmo 5,925-10 GHz. Tímto opatřením obecné povahy jsou zavedeny podmínky k využívání kanálových šířek 80 MHz v pevné službě v pásmu 6425–7125 MHz, a to k podpoře zavádění vysokokapacitních pevných spojů.

Rada se rovněž seznámila s vyhodnocením dosavadního vývoje situace při rušení příjmu digitální terestrické platformy. Zkušenost s výstavbou sítí LTE v pásmu 800 MHz ukazuje, že se nenaplňují katastrofické scénáře dříve prezentované některými provozovateli televizního vysílání. Naopak se potvrzují výsledky experimentu provedeného před zahájením výstavby sítí LTE ze strany ČTÚ. Od spuštění sítí LTE do konce roku 2016 bylo uvedeno do provozu 12 851 základnových stanic LTE v pásmu 800 MHz. ČTÚ v tomto období uzavřel 11 173 hlášení na rušení příjmu, z toho 5 346 vyhodnotil jako oprávněné. Odstranění tohoto rušení televizního signálu pak průměrně trvalo 15 dnů od jeho nahlášení. Nejčastěji docházelo k rušení 59. kanálu v Praze, Brně, středních Čechách a na jižní Moravě.

Závěrem zasedání Rada schválila Plán činnosti ČTÚ na rok 2018. Detailněji se mu bude věnovat lednová monitorovací zpráva.

Soubory ke stažení
Top