TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 20. týdnu 2014

Praha, 16. května 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu na svém zasedání v tomto týdnu projednala dubnovou Měsíční monitorovací zprávu ČTÚ a odsouhlasila její vydání. Tématem měsíce jsou stížnosti účastníků a uživatelů služeb za I. čtvrtletí 2014.

Zpráva mimo jiné informuje o udělení pokuty ve výši 1,75 mil. Kč za znepřístupnění tísňové linky 155 v Karlovarském kraji v říjnu loňského roku.

Rada ČTÚ dále po úspěšně završeném procesu notifikace Evropskou komisí rozhodla o vydání opatření obecné povahy – analýzy trhu č. 1 (přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě).

Detailní informace o aktivitách regulátora naleznou zájemci v květnové měsíční monitorovací zprávě.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 16. května 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ V/2014

Soubory ke stažení
tz3216052014.pdf(133.99 KB)
Top