TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 29. týdnu 2017

Praha, 21. července 2017 – Rada Českého telekomunikačního úřadu rozhodla o vydání analýzy trhu č. 3a (velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě) a č. 3b (velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu). Účinnosti tato opatření obecné povahy nabývají 15. dnem od zveřejnění v Telekomunikačním věstníku.

Rada ČTÚ dále přijala informaci o vyhodnocení nabídek do výběrového řízení na poskytovatele služby veřejných telefonních automatů v rámci univerzální služby. Výběrového řízení se zúčastnila společnost O2 Czech Republic, a.s., která splnila veškeré požadavky stanovené ve vyhlášení. Rada ČTÚ proto akceptovala návrh výběrové komise a zahájila správní řízení o uložení povinnosti poskytovat dílčí službu veřejných telefonních automatů tomuto poskytovateli.

Rada ČTÚ souhlasila se zahájením veřejné konzultace k návrhu aktualizace části plánu využití rádiového spektra pro pásmo 470 – 960 MHz (PVRS-10). Předpis má mimo jiné zavést podmínky pro zajištění přechodu na televizní standard DVB-T2 a s tím související uvolnění pásma 700 MHz. Úpravy odpovídají návrhu národní Strategie správy rádiového spektra.

Podrobnosti o činnosti regulátora přináší pravidelná monitorovací zpráva.

Soubory ke stažení
Top