TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 4. týdnu 2014

Praha, 23. ledna 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu na zasedání ve 4. lednovém týdnu odsouhlasila zahájení zkrácené veřejné konzultace k návrhům rozhodnutí, kterými mají být stanoveny společnosti s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3 (ukončení volání /terminace/ v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě) a trhu č. 7 (ukončení hlasového volání /terminace/ v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích).

Dále Rada ČTÚ projednala návrh analýzy relevantního trhu č. 6 (velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity) dopracovaný o závěry veřejné konzultace a souhlasila s předložením materiálu ke stanovisku Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Podrobnější informace o aktivitách regulátora naleznou zájemci v lednové měsíční monitorovací zprávě.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 23. ledna 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ I/2014

Soubory ke stažení
tz0623012014.pdf(134.73 KB)
Top