TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 46. týdnu 2013

Praha, 15. listopadu 2013 – Nevidomí a nově i osoby se silnou slabozrakostí budou moci v rámci slepeckých zásilek přepravovat širší okruh předmětů. Vedle písemností pořízených hmatným písmem pro nevidomé, publikací včetně zvukových záznamů bude možné ve slepeckých zásilkách bezplatně zasílat i jakékoliv pomůcky, které byly speciálně vyrobeny nebo upraveny pro potřebu nevidomých k překonání problémů s jejich zdravotním postižením, například slepeckou hůl.

Počítá s tím návrh novely vyhlášky č. 464/2012 Sb., který projednala Rada Českého telekomunikačního úřadu a odsouhlasila jeho předložení do meziresortního připomínkového řízení.

Dále Rada ČTÚ vzala na vědomí informaci o postupu přípravy Programu podpory výstavby sítí nové generace (NGA). Pro financování tohoto národního programu by měla být využita část výnosu z aukce kmitočtů. ČTÚ v příštích týdnech předloží do veřejné konzultace výsledky mapování NGA infrastruktury.

Rada ČTÚ se dále seznámila s průběhem a s výsledky analýzy smluvních podmínek čtyř desítek kontrolovaných subjektů z řad virtuálních operátorů, poskytovatelů VoIP a ostatních menších operátorů. 6 kontrolovaných subjektů ani po urgencích ze strany ČTÚ nepředložilo požadované dokumenty. S těmito poskytovateli byla zahájena správní řízení a za správní delikt spočívající v nepředložení podkladů jim byly uloženy pokuty.

ČTÚ obdobně jako při prověřování smluvních podmínek mobilních operátorů i v rámci této analýzy zjistil a poskytovatelům vytkl nedostatečnou srozumitelnost a ztíženou dostupnost smluvních podmínek. Nejzásadnější vadou v tomto smyslu, vytýkanou bez rozdílu všem prověřovaným subjektům, je nepřesné či zavádějící zapracování zákonného ustanovení týkajícího se vyrozumění účastníků o změně smluvních podmínek.

Rada ČTÚ rovněž projednala a odsouhlasila ke zveřejnění Měsíční monitorovací zprávu č. 10/2013.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 15. listopadu 2013

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ XI/2013

Soubory ke stažení
tz8515112013.pdf(137.64 KB)
Top