Upozornění o ukončení provozu radiotelefonních stanic v pásmu 146 - 174 MHz s kanálovou roztečí 25 kHz k 31. 12. 2005

Český telekomunikační úřad upozorňuje provozovatele radiostanic na blížící se termín ukončení provozu radiotelefonních stanic v pásmu 146 – 174 MHz s kanálovou roztečí 25 kHz.

Český telekomunikační úřad upozorňuje provozovatele radiostanic na blížící se termín ukončení provozu radiotelefonních stanic v pásmu 146 – 174 MHz s kanálovou roztečí 25 kHz.

Uvedené radiostanice lze provozovat na základě individuálních povolení vydaných před 31. 12. 2000. Platnost těchto povolení končí nejpozději 31. 12. 2005.

V Telekomunikačním věstníku, částka 12/2001 byla zveřejněna Příloha č. 1/12.2001 pro kmitočtové pásmo 146 – 174 MHz k plánu využití kmitočtového spektra. V této příloze se v bodě 3.1.3 d stanoví:

„Kanálová rozteč 12,5 kHz se použije přednostně a 25 kHz doplňkově. Doplňkový parametr 25 kHz pro kanálovou rozteč se použije pro radiotelefonní stanice, které nejsou schválené pro kanálovou rozteč 12,5 kHz a jsou provozovány na základě povolení vydaných před 31. 12. 2000. Stanice je možno provozovat jen za podmínek sekundární služby (kde za primární službu jsou považovány stanice schválené pro kanálovou rozteč 12,5 kHz) a to pouze do 31. 12. 2005. V případě, že Úřad v dané lokalitě přidělí kmitočty s kanálovou roztečí 12,5 kHz, nesmí provoz s kanálovou roztečí 25 kHz působit jakékoliv škodlivé rušení tomuto provozu. Po tomto datu bude provoz radiotelefonních stanic, které nejsou schválené pro kanálovou rozteč 12,5 kHz, nepřípustný.“

Vzhledem k tomu, že v pásmu 147 – 174 MHz zájem o přidělování kmitočtů značně převyšuje možnosti kmitočtového plánování při použití kanálové rozteče 25 kHz, vzhledem k připravované evropské harmonizaci využívání kmitočtového spektra podle doporučení CEPT (TR/25-08) a vzhledem k tomu, že mezinárodní koordinace kmitočtů s touto kanálovou roztečí je v současné době již prakticky nemožná, nebude zásadně povolováno provozování těchto radiotelefonních stanic po 31. 12. 2005.

Toto upozornění se nevztahuje na radiostanice přenosu dat, na radiostanice používající společné kmitočty podle generální licence č. GL - 16/R/2000, v platném znění a na radiostanice v jiných kmitočtových pásmech.

ČTÚ č.j. 12244/05–613        
odbor správy kmitočtového spektra

Top