VEŘEJNÁ KONZULTACE upraveného textu „Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz“

Český telekomunikační úřad zveřejnil dne 3. listopadu 2015 k veřejné konzultaci materiál „Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz“.

čj. ČTÚ-66 666/2015-613
odbor správy kmitočtového spektra

PUBLIC CONSULTATION of modified document “Call for Offers for the purpose of awarding the rights to use radio frequencies to ensure a public communication network in the 1800 MHz and 2600 MHz bands”

Czech Telecommunication office published on November 3, 2015 the document “Call for Offers for the purpose of awarding the rights to use radio frequencies to ensure a public communication network in the 1800 MHz and 2600 MHz bands” for public consultation.

The English version of the documents is for information only and is not legally binding. Please note that in the event of any discrepancy between the English and the Czech version, the latter will také precedence.

Soubory ke stažení
Top