OZNÁMENÍ Českého telekomunikačního úřadu o výsledku otevírání obálek došlých žádostí do výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a multimediálních aplikací v kmitočtovém pásmu 174–230 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) provedl dne 4. 9. 2023 akt otevírání obálek došlých žádostí do výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů
pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 174–230 MHz, určeného pro šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a multimediálních aplikací.

Do stanoveného termínu 31. 8. 2023 Úřad obdržel 9 obálek s žádostmi.  

Úřad vyhodnotil žádosti z hlediska vyhovění stanoveným podmínkám účasti ve výběrovém řízení a na základě doporučení výběrové komise rozhodl, že všech devět žadatelů vyhovělo a mohou se tak zúčastnit aukce.

čj. ČTÚ-29 494/2023-613/V. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Top