VÝZVA k podávání připomínek k návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/2/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 24,25-27,5 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/2/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 24,25–27,5 GHz.

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomuni­kačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 24,25 GHz a 27,5 GHz.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 12 490/2005-605
odbor mezinárodních vztahů


Připomínky uplatněné dotčenými a případně určenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 1 písm. a) a b) Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě.

Radiokomunikace a.s.  doručeno 7. 2. 2006

Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek jsou uvedeny na diskusním místě zde

Vydané opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV‑P/2/03.2006-4 pro kmitočtové pásmo 24,25–27,5 GHz zde

Top