VÝZVA k podávání připomínek k návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 2700-4200 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 2700–4200 MHz.

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomuni­kačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 2700 MHz a 4200 MHz.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 12 742/2005-605
odbor mezinárodních vztahů


Připomínky uplatněné dotčenými a případně určenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 1 písm. a) a b) Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě.

Radiokomunikace a. s.  doručeno 7. 2. 2006

Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde

Vydané opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV‑P/7/03.2006-7 pro kmitočtové pásmo 2700–4200 MHz zde

Top