VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhům rozhodnutí o stanovení, příp. o zrušení stanovení podniků s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 1 - velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě

Český telekomunikační úřad zpracoval k provedení § 51 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“) na základě analýzy relevantního trhu č. 1 - velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě návrhy rozhodnutí o stanovení, příp. o zrušení stanovení níže uvedených společností podniky s významnou tržní silou (dále jen „návrhy rozhodnutí“).

Výsledky analýzy byly uveřejněny dne 22. dubna 2020 v částce 4/2020 Telekomunikačního věstníku jako opatření obecné povahy č. A/1/04.2020-3. Z povahy tohoto relevantního trhu vyplývá, že každý poskytovatel služeb ukončení volání v pevném místě má 100% tržní podíl ve vlastní veřejné telefonní síti.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích se návrhy rozhodnutí předkládají ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí příslušná správní řízení s účastníky řízení.

 

Konzultované návrhy rozhodnutí o stanovení podniku s významnou tržní silou:

 

Konzultovaný návrh rozhodnutí o zrušení stanovení podniku s významnou tržní silou:

  • SMART Comp. a.s., se sídlem Kubíčkova 1115/8, 635 00 Brno - Bystrc, IČO: 25517767

 

odbor ekonomické regulace


Diskuse je uzavřena.

V rámci veřejné konzultace nebyly uplatněny žádné připomínky podané způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Soubory ke stažení
Top