VÝZVA k uplatnění připomínek k dokumentu Bezdrátové zemské systémy 5. generace (5G)

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) dne 27. března 2017 na svých stránkách zpřístupnil informační dokument Bezdrátové zemské systémy 5. generace (5G). V dokumentu formuloval svůj výchozí pohled na směřování k budoucím komunikačním systémům, na očekávání, která jsou s nimi spojena, a představil zamýšlené aktivity, jimiž se chce v přípravné fázi na vytváření podmínek pro rozvoj systémů další generace podílet.

ČTÚ přivítá reakce veřejnosti (zejména odborné) ke skutečnostem v dokumentu obsaženým, především k potvrzení, jakou roli by měly budoucí sítě elektronických komunikací sehrávat, a jaké postupy, včetně regulačních aktivit ČTÚ, by měly vést k dosažení jejich co největšího ekonomického a společenského přínosu.

Vaše příspěvky směřujte na oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií Českého telekomunikačního úřadu v elektronické formě (podatelna@ctu.cz) nebo v listinné podobě na sídlo ČTÚ (poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025) do 24. května 2017.


Diskuse je uzavřena.

Top