VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu Metodiky pro hodnocení cenové dostupnosti základních poštovních služeb

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) se, s ohledem na měnící se prostředí na trhu poštovních služeb, rozhodl upravit stávající metodiku pro hodnocení cenové dostupnosti základních poštovních služeb a tento svůj upravený návrh, s ohledem na naplňování zásady transparentnosti, a s cílem zvýšit předvídatelnost svého jednání, předkládá do veřejné konzultace. Cílem dokumentu je seznámit dotčené subjekty s obecnými principy, na jejichž základě bude Úřad posuzovat cenovou dostupnost základních poštovních služeb, jak mu ukládá § 34a zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Připomínky k návrhu lze uplatnit do konce srpna 2023.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a Úřad zveřejní konečnou verzi dokumentu.

 čj. ČTÚ- 27 278/2023-611
Odbor ekonomické regulace


Diskuse je uzavřena.

Soubory ke stažení
Top