VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu Metodiky pro hodnocení nákladové orientace cen základních poštovních služeb

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) se, s ohledem na měnící se prostředí na trhu poštovních služeb, rozhodl upravit stávající metodiku pro hodnocení nákladové orientace cen základních poštovních služeb a tento svůj upravený návrh, s ohledem na naplňování zásady transparentnosti, a s cílem zvýšit předvídatelnost svého jednání, předkládá do veřejné konzultace. Cílem dokumentu je seznámit dotčené subjekty s obecnými principy, na jejichž základě bude Úřad posuzovat nákladovou orientaci cen základních poštovních služeb, kterou je držitel poštovní licence povinen uplatňovat dle § 33 odst. 5. zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Metodika se věnuje rovněž stanovení nákladově orientovaných cen za přístup do poštovní infrastruktury dle § 34 odst. 8 téhož zákona.

Připomínky k návrhu lze uplatnit do konce srpna 2023.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a Úřad zveřejní konečnou verzi dokumentu.

čj. ČTÚ- 27 277/2023-611
Odbor ekonomické regulace


Diskuse je uzavřena.

Soubory ke stažení
Top