VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu novely opatření obecné povahy č. SP/3/05.2011-8, kterým se vydává síťový plán signalizace veřejných komunikačních sítí, ve znění opatření obecné povahy č. SP/3/02.2018-3

Český telekomunikační úřad zpracoval návrh novely opatření obecné povahy č. SP/3/05.2011-8, kterým se vydává síťový plán signalizace veřejných komunikačních sítí, ve znění opatření obecné povahy č. SP/3/02.2018-3.

Návrh novely uvedeného opatření obecné povahy do síťového plánu implementuje možnost zahájení spojení s tísňovou linkou prostřednictvím tzv. Emergency Call Setup, a to za účelem zajištění právní jistoty a jednotných postupů aplikace funkcionality přesnější lokalizace volajícího na tísňové linky (AML – Advanced Mobile Location) pro všechny operační systémy, kde je tato funckionalita dostupná (v současnosti Android a iOS). V souvislosti s výše uvedeným návrh rozšiřuje dostupnost tísňového volání bez SIM karty i na čísla 150, 155 a 158.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 10 pracovních dní ode dne uveřejnění této výzvy.

Důvodem zkrácení lhůty stanovené pro veřejnou konzultaci zákonem o elektronických komunikacích na 10 pracovních dní je potřeba urychlení zavedení správné funkčnosti AML a zásadní význam co možná nejpřesnější lokalizace volajícího s pomocí AML SMS pro fungování všech složek Integrovaného záchranného systému. Bez potřebného legislativního zakotvení celé problematiky, a tedy ani zahájení spojení s provozovatelem tísňových linek prostřednictvím Emergency Call Setup, by nebylo zajištěno řádné spuštění této důležité funkcionality v plném rozsahu. Potřeba přijetí nové úpravy Síťového plánu vyplývá i z deklarace záměrů ČR zajistit zavedení AML SMS do června 2020 v souvislosti s probíhajícím řízením vedeným Evropskou komisí podle článku 258 Smlouvy o fungování Evropské unie ve věci chybějícího rovnocenného přístupu zdravotně postižených koncových uživatelů ke službám tísňového volání v České republice.

 

čj. ČTÚ-22 784/2020-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb


Diskuse je uzavřena.

Soubory ke stažení
Návrh změny SP 3(394.32 KB)
Top