VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/10/XX.2022-Y, kterým se zrušuje opatření obecné povahy č. OOP/10/10.2012-12, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností telefonních čísel, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/10/02.2020-1

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval návrh opatření obecné povahy č. OOP/10/XX.2022-Y. Úřad navrhuje zrušit stávající opatření obecné povahy s ohledem na existenci vyhlášky č. 58/2022 Sb., o podmínkách přenositelnosti čísel a změny poskytovatele služby přístupu k internetu, která stávající opatření obecné povahy nahradila.

Připomínky k návrhu lze v souladu s § 130 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích uplatnit ve lhůtě 30 dnů ode dne uveřejnění této výzvy.

čj. ČTÚ-23 341/2022-610
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb


Diskuse je uzavřena.

Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Soubory ke stažení
OOP 10 Zrušení(312.09 KB)
Top