VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/13/xx.2022-y, kterým se zrušuje opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, a opatření obecné povahy č. OOP/13/04.2008-3, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Po vydání č. OOP/13/6.2022-5, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů (dále jen „OOP-13“) bylo Úřadem zjištěno, že článkem 3 (Zrušovací ustanovení) OOP/13 nebylo, byť to bylo úmyslem Úřadu, formálně zrušeno opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1 a jeho první změna (OOP/13/04.2008-3), když došlo pouze ke zrušení jeho druhé a poslední změny (OOP/13/06.2008-6).

Aby se eliminovala možnost vzniku případných aplikačních a interpretačních problémů, a to zvláště za situace, kdy formálně nezrušená opatření obecné povahy řeší stejnou problematiku (rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů různými radiokomunikačními službami) jako OOP/13, je proto nutné opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1 a jeho novelizaci opatření obecné povahy č. OOP/13/04.2008-3 dodatečně zrušit tímto zrušovacím opatřením obecné povahy, neboť nastalý stav nebyl záměrem Úřadu. Záměrem Úřadu bylo již na základě OOP-13 zcela nahradit OOP/13/07.2005-1, ve znění pozdějších změn.

S ohledem na tyto skutečnosti Úřad navrhuje vydání opatření obecné povahy podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 30 dní ode dne jeho uveřejnění.

čj. ČTÚ-40 607/2022-613
odbor správy kmitočtového spektra


Diskuse je uzavřena.
Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky.

Vydané opatření obecné povahy č. OOP/13/11.2022-21, kterým se zrušuje opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, a opatření obecné povahy č. OOP/13/04.2008-3, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, zde.

Soubory ke stažení
Návrh OOP/13(381.51 KB)
Top