VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/6/XX.2005, kterým se stanoví rozsah minimálního souboru pronajímaných okruhů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 76 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy č. OOP/6/XX.2005, kterým se stanoví rozsah minimálního souboru pronajímaných okruhů.

Požadavek stanovení rozsahu minimálního souboru pronajímaných okruhů vychází z rozhodnutí Komise č. 2003/548/ES, o minimálním souboru pronajatých okruhů s harmonizovanými vlastnostmi a článku 18 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES, o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ č.j. 19180/2005-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací


V průběhu veřejné konzultace nebyly zaslány žádné připomínky.

Vydané opatření obecné povahy č. OOP/6/07.2005-7 zde.

Top