VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/8/XX.2022-Y, kterým se zrušuje opatření obecné povahy č. OOP/8/07.2005-11, kterým se stanoví náležitosti a podmínky referenční nabídky zpřístupnění účastnického kovového vedení, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/8/07.2011-11

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval návrh opatření obecné povahy č. OOP/8/XX.2022-Y. Úřad navrhuje zrušit stávající opatření obecné povahy s ohledem na existenci vyhlášky č. 51/2022 Sb., o rozsahu, formě a způsobu uveřejňování informací o přístupu nebo propojení a o náležitostech, rozsahu a formě referenční nabídky přístupu nebo propojení, která stávající opatření obecné povahy nahradila.

Připomínky k návrhu lze v souladu s § 130 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích uplatnit ve lhůtě 30 dnů ode dne uveřejnění této výzvy.

 

čj. ČTÚ-23 340/2022-610
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb


Diskuse je uzavřena.

Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Soubory ke stažení
OOP 8 Zrušení(310.99 KB)
Top