VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/XX/XX.2011-Y, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona za rok 2009

Český telekomunikační úřad zpracoval k provedení § 49 odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění účinném do dne účinnosti zákona č. 153/2010 Sb., návrh opatření obecné povahy č. OOP/XX/XX.2011-Y, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona za rok 2009.

Úřad v tomto opatření obecné povahy stanoví procentní podíly, které budou následně podkladem pro stanovení plateb na účet univerzální služby za rok 2009.

Připomínky k návrhu tohoto opatření obecné povahy lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

čj. ČTÚ-51 794/2011-611
odbor ekonomické regulace


Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Vydané opatření obecné povahy č. OOP/19/07.2011-12 zde.

Sdělení o opravě písařské chyby v opatření obecné povahy
č. OOP/19/07.2011-12.

Top