VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. SP/4/XX.2022-Y, kterým se zrušuje opatření obecné povahy č. SP/4/07.2011-13, kterým se stanoví identifikační označení sítí, datových toků a služeb sítí zemského digitálního televizního vysílání

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval návrh opatření obecné povahy č. SP/4/XX.2022-Y. Úřad navrhuje zrušit stávající opatření obecné povahy s ohledem na existenci vyhlášky č. 103/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány, která stávající opatření obecné povahy nahradila.

Připomínky k návrhu lze v souladu s § 130 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích uplatnit ve lhůtě 30 dnů ode dne uveřejnění této výzvy.

čj. ČTÚ-28 696/2022-610
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb


Diskuse je uzavřena.

Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Soubory ke stažení
SP4 Zrušení(307.91 KB)
Top