VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/5/XX.2024-YY pro kmitočtové pásmo 66–87,5 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), návrh opatření obecné povahy – části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/5/XX.2024-YY pro kmitočtové pásmo 66–87,5 MHz.

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 66–87,5 MHz.

Připomínky k návrhu lze v souladu s § 130 odst. 6 zákona uplatnit ve lhůtě 30 dnů ode dne uveřejnění této výzvy, tj. do 20. 5. 2024. Tato konzultace se řídí pravidly uvedenými v dokumentu Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Čj. ČTÚ-12 078/2024-613
odbor správy kmitočtového spektra

Diskuze je uzavřena.

K návrhu nebyly uplatněny žádné připomínky.

Vydané opatření obecné povahy - část plánu využití rádiového spektra č. PV/5/05.2024-3 pro kmitočtové pásmo 66-87,5 MHz.

Soubory ke stažení
Top