VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/XX.2020-Y pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/XX.2020-Y pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz.

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 146–174 MHz.

Na základě skutečnosti, že změna se nedotkne dalších uživatelů rádiového spektra, a z důvodu hrozícího rizika z prodlení, Úřad podle § 130 odst. 6 zákona zkrátil lhůtu pro podání připomínek v rámci veřejné konzultace na 5 pracovních dní, tj. do 3. prosince 2020.

čj.: ČTÚ-54 997/2020-619
oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií

Diskuze je uzavřena.
K návrhy nebyly uplatněny žádné připomínky.

Soubory ke stažení
Top