VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/XX.2022-YY pro kmitočtové pásmo 2700–4200 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/XX.2022-YY pro kmitočtové pásmo 2700–4200 MHz.

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 2700–4200 MHz.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 22. ledna 2022.

čj. ČTÚ-47522/2021-619
oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií

Diskuse je uzavřena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Výsledky veřejné konzultace, vč. vypořádání připomínek

Soubory ke stažení
Top