VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/13/XX.2022-Y pro kmitočtové pásmo 10–12,5 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/13/XX.2022-Y pro kmitočtové pásmo 10–12,5 GHz.

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 10–12,5 GHz.

 

Připomínky k záměru lze uplatnit do 13. června 2022.

čj. ČTÚ-52 080/2021-619
samostatné oddělení koncepcí a strategií

Diskuze je uzavřena.
K návrhu nebyly uplatněny žádné připomínky.

Soubory ke stažení
Top