VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/4/XX.2022-YY pro kmitočtové pásmo 33,4–39,5 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/4/XX.2022-YY pro kmitočtové pásmo 33,4–39,5 GHz.

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 33,4–39,5 GHz.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 21. července 2022.

čj. ČTÚ-24 510/2022-619
samostatné oddělení koncepcí a strategií

Diskuze je uzavřena.
K návrhu nebyly uplatněny žádné připomínky.

Soubory ke stažení
Top