VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/XX.2022-YY pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/XX.2022-YY pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz.

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 146–174 MHz.

 

Připomínky k záměru lze uplatnit do 15. srpna 2022.

čj. ČTÚ-30 895/2022-619
odbor pro správu kmitočtového spektra

Diskuze je uzavřena.
K návrhu nebyly uplatněny žádné připomínky.

 

Soubory ke stažení
Top