VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/XX.2008-YY pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/XX.2008-YY pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz.

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 174–380 MHz.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 67969/2008-605
odbor mezinárodních vztahů


Během veřejné konzultace Úřad neobdržel žádnou připomínku.

Vydané opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra
č. PV-P/21/09.2008-09 pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz zde.

Top