VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/XX.2008-YY pro kmitočtové pásmo 1700–1900 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/XX.2008-YY pro kmitočtové pásmo 1700–1900 MHz.

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 1700–1900 MHz.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 15 dní ode dne jeho uveřejnění.

Důvodem zkrácení lhůty pro uplatnění připomínek je termín implementace harmonizačních dokumentů Evropské komise, uvedených v návrhu opatření obecné povahy. Příprava implementace si vyžádala předchozí projednání s dalšími orgány státní správy. Vzhledem k charakteru změn se předpokládá, že účel veřejné konzultace bude splněn i po zkrácení lhůty.

ČTÚ čj. 78193/2008-605
odbor mezinárodních vztahů


Během veřejné konzultace Úřad neobdržel žádnou připomínku.

Vydané opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra
č. PV-P/12/09.2008-10 pro kmitočtové pásmo 1700–1900 MHz zde.

Top