VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/15/XX.2009-YY pro kmitočtové pásmo 380–470 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/15/XX.2009-YY pro kmitočtové pásmo 380–470 MHz.

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 380–470 MHz.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 100490/2008-605
odbor mezinárodních vztahů


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

Vydané opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra
č. PV-P/15/02.2009-4 pro kmitočtové pásmo 380–470 MHz zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

MobilKom a.s.  doručeno 13. 01. 2009

• Český rozhlas  doručeno 13. 01. 2009 - nezveřejněno,
  považováno za důvěrné informace

Hlavní město Praha  doručeno 14. 01. 2009

• KonekTel, a.s.  doručeno 13. 01. 2009 - nezveřejněno,
  považováno za důvěrné informace

Vodafone Czech Republic a.s.  doručeno 15. 01. 2009

T-Mobile Czech Republic a.s.  doručeno 15. 01. 2009

Sdružení pro informační společnost  doručeno 19. 01. 2009

• KOMO-COM, s.r.o.  doručeno 29. 01. 2009 - nezveřejněno,
  považováno za důvěrné informace

Top