VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/26/xx.2010-yy pro kmitočtové pásmo 27,5–66 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích, dále jen „zákon“), návrh opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/26/xx.2010-yy pro kmitočtové pásmo 27,5–66 MHz (dále jen „část plánu“).

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 27,5–66 MHz.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

ČTÚ čj. 71 458/2010-605
odbor mezinárodních vztahů


Vydané opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra
č. PV-P/26/09.2010-10 pro kmitočtové pásmo 27,5–66 MHz zde.

Top