VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/5/xx.2010-yy pro kmitočtové pásmo 66–87,5 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích, dále jen „zákon“), návrh opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/5/xx.2010-yy pro kmitočtové pásmo 66–87,5 MHz (dále jen „část plánu“).

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 66–87,5 MHz.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

ČTÚ čj. 111 679/2010-605
odbor mezinárodních vztahů


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

Vydané opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra
č. PV-P/5/10.2010-13 pro kmitočtové pásmo 66–87,5 MHz zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Český radioklub, doručeno 16. 9. 2010

ČAV – Českomoravští amatéři vysílači, o.s., doručeno 1. 10. 2010

Top