VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/XX.2011-Y pro kmitočtové pásmo 1700–1900 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích, dále jen „zákon“), návrh opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/XX.2011-Y pro kmitočtové pásmo 1700–1900 MHz (dále jen „část plánu“).

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 1700–1900 MHz.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 45 dní ode dne uveřejnění této výzvy.

ČTÚ čj. 5569/2011-605
odbor mezinárodních vztahů


Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Vydané opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra
č. PV-P/12/04.2011-4 pro kmitočtové pásmo 1700–1900 MHz zde.

Top