VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/18/XX.2011-Y pro kmitočtové pásmo 12,5–14,5 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) návrh opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/18/XX.2011-Y pro kmitočtové pásmo 12,5–14,5 GHz.

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 12,5–14,5 GHz.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 30. září 2011.

čj. ČTÚ-64 857/2011-605
odbor mezinárodních vztahů


Vydané opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra
č. PV-P/18/10.2011-15 pro kmitočtové pásmo 12,5–14,5 GHz zde.

Top