VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/16/XX.2011-Y pro kmitočtové pásmo 21,2–24,25 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/16/XX.2011-Y pro kmitočtové pásmo 21,2–24,25 GHz.

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 21,2–24,25 GHz.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 14. listopadu 2011.

čj. ČTÚ-90 643/2011-605
odbor mezinárodních vztahů


Vydané opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra
č. PV-P/6/11.2011-17 pro kmitočtové pásmo 21,2–24,25 GHz zde.

Top