VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/27/XX.2012-Y pro kmitočtové pásmo 9–27 500 kHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/27/XX.2012-Y pro kmitočtové pásmo 9–27 500 kHz.

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 9–27 500 kHz.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 31. prosince 2011.

čj. ČTÚ-100 300/2011-605
odbor mezinárodních vztahů


Vydané opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra
č. PV-P/27/01.2012-1 pro kmitočtové pásmo 9 kHz až 27,5 MHz zde.

Top