VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/2/XX.2012-Y pro kmitočtové pásmo 24,25–27,5 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/2/XX.2012-Y pro kmitočtové pásmo 24,25–27,5 GHz.

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 24,25–27,5 GHz.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 1. listopadu 2012.

čj. ČTÚ-178 047/2012-605
odbor mezinárodních vztahů


Vydané opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra
č. PV-P/2/11.2012-14 pro kmitočtové pásmo 24,25–27,5 GHz zde.

Top