VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/9/XX.2013-YY pro kmitočtové pásmo 39,5–43,5 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/9/XX.2013-YY pro kmitočtové pásmo 39,5–43,5 GHz.

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 39,5–43,5 GHz.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 4. ledna 2014.

čj. ČTÚ-120 551/2013-605
odbor mezinárodních vztahů


Vydané opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra
č. PV-P/9/01.2014-1 pro kmitočtové pásmo 39,5–43,5 GHz zde.

Top