VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/XX.2014-Y pro kmitočtové pásmo 1900–2200 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/XX.2014-Y pro kmitočtové pásmo 1900–2200 MHz.

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 1900–2200 MHz.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 20. července 2014.

čj. ČTÚ-26 618/2014-605
odbor mezinárodních vztahů


Vydané opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra
č. PV-P/6/09.2014-7 pro kmitočtové pásmo 1900–2200 MHz zde.

Top