VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/XX.2015-Y pro kmitočtové pásmo 1700–1900 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/XX.2015-Y pro kmitočtové pásmo 1700–1900 MHz.

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 1700–1900 MHz.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 11. června 2015.

čj. ČTÚ-21 152/2015-605
odbor mezinárodních vztahů


Vydané opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra
č. PV-P/12/06.2015-3 pro kmitočtové pásmo 1700–1900 MHz zde.

Top