VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/XX.2015-Y pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/XX.2015-Y pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz.

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 146–174 MHz.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 23. srpna 2015.

čj. ČTÚ-42 885/2015-619
oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií


Vydané opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra
č. PV-P/1/09.2015-6 pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz zde.

Top