VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/XX.2017-YY pro kmitočtové pásmo 1900 – 2200 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/XX.2017-YY pro kmitočtové pásmo 1900 – 2200 MHz.

ČTÚ v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 1900 – 2200 MHz.

čj. ČTÚ-2 912/2017-619
 oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií


Diskuze je uzavřena.

K návrhu nebyly uplatněny žádné připomínky.

Soubory ke stažení
Top