VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/XX.2017-Y pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/XX.2017-Y pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz.

ČTÚ v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 146–174 MHz.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 30. října 2017.

čj. ČTÚ-34 356/2017-619
oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií


Diskuze uzavřena.

Soubory ke stažení

Stanoviska a názory

Připomínka

13.10.2017 - 07:37 Petr Horák

Dobrý den,
po delší době se ozývám, zdá se, že Opendata, tedy veřejná databáze kmitočtů a individuálních oprávnění funguje již bez problémů. V minulosti jsem několik případů s úspěchem řešil s Ing. Ellingerem, pak se filtrování v databázi vrátilo do stavu před změnou na současné provedení webové aplikace. Je tu však stále jeden problém a to prázdného sloupce KANÁL/BLOK. Ten je využit jen u kmitočtů, které mají tento údaj stanovený.V podstatě jen u Rozhlasové služby.
Co se týká prázdného sloupce, je tam opravdu zbytečně u pozemní pohyblivé služby. A tam by se opravdu stálo za to zamyslet nad využitím prázdného místa. Domnívám se, že v administrativní databázi je údaj o zájmové oblasti u každého kmitočtu a to z důvodů nutné koordinace přidělování kmitočtů, vzhledem k možným přesahům do vedlejších zájmových oblastí. Odbor správy kmitočtového spektra musí mít přehled o použitých kmitočtech v té které oblasti, aby se tak řešilo riziko vzájemného rušení. A z toho přeci lze vycházet. V každém IO se uvádí údaj o poloměru obsluhované oblasti a souřadnice středu obsluhované oblasti. Jak by se tento údaj objevil ve volném místě databáze je již na diskuzi, já se domnívám, že by nejspíš dostatečně vyhovovalo uvedení místopisného popisu obsluhované oblasti, například OKRES.
Vždyť to není údaj o osobě držitele individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů podle § 18, jak předepisuje par.15 ZOEK.
Chápu, že není možné uvádět souřadnice, protože se mohou vyskytovat i v jediném povolení u stejného kmitočtu různé souřadnice vysílače. Možná by pak ale stačilo uvádět kraj, nebo okres zájmové oblasti použitého kmitočtu a individuálního oprávnění. S užitím tohoto údaje by se dalo lépe s databází pracovat, zejména pak při lokalizaci stejného kmitočtu vyskytujícího se na více místech ČR. Vyjma povolení, které mají celoplošné pokrytí, jakým je například povolení pro SŽDC, respektive TÚDC, kde si koordinaci kmitočtů provádí sám uživatel.
Par.15 odst.5 ZOEK uvádí (cituji):
Veřejný přístup není k údajům o osobě držitele individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů podle § 18 a o rádiových kmitočtech přidělených
a) Ministerstvu vnitra pro účely bezpečnosti státu,
b) Policii České republiky pro účely bezpečnosti státu,
c) Bezpečnostní informační službě,
d) Vězeňské službě a justiční stráži České republiky,
e) Hasičskému záchrannému sboru České republiky,
f) Ministerstvu obrany pro vojenské účely.

což je jasné, srozumitelné a pochopitelné, dále pak již zákon neomezuje poskytování dalších informací, například o místopisném použití kmitočtu/povolení , proto si myslím, že by neměl být problém alespoň uvádět zeměpisnou lokalizaci například uvedením příslušného kraje, nebo okresu.

Problematika rádiového spektra je pro mě důležitou oblastí, s databází pracuji prakticky denně a velmi by mi ulehčilo práci mít k dispozici další údaje.

Domnívám se, že databáze, jejíž existence vyplývá ze zákona, není veřejná jen proto, aby splnila literu zákona, ale aby sloužila věci určení. Má-li filtrování mít smysl, další položka by zvedla úroveň i komfort obsluhy. Vždyť i v běžném tabulkovém procesoru, např.Excel, jsou takováto data snadno filtrovatelná a tříditelná.

Doufám, že jsem Vám příliš nezamotal hlavu, je to prostě námět k jednání, který rozhodně přinese databázi smysluplnost.

Děkuji za Vaši přízeň a těším se na další korespondenci.

Petr Horák

Top