VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/19/XX.2017-YY pro kmitočtové pásmo 5,925 – 10 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/19/XX.2017-YY pro kmitočtové pásmo 5,925 – 10 GHz.

ČTÚ v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty
5,925 – 10 GHz.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 7. prosince 2017.

čj. ČTÚ-62 841/2017-619
oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií


Diskuze je uzavřena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskuzním místě.

 

Výsledky veřejné konzultace vč. vypořádání připomínek.

 

Soubory ke stažení

Stanoviska a názory

Názor na změnu PVRS PV-P/19. odstranění článku 11 odst 4. návrhu

29.11.2017 - 10:13 Michal Peterka

Tímto bych chtěl poděkovat autorům návrhu, že po 17 letech uvedli PVRS ve vztahu k § 16 odst. 3 a mezinárodním závazkům do stavu, kdy jej možná pochopí i skupina lidí z řízení spektra a státní kontroly, kteří s tím měli značné problémy, o čemž jsem se opakovaně musel přesvědčovat. Je nutné konstatovat, že konflikt v tomto článku nebyl ani tak ve znění, jako v jeho výkladu, který si jednotlivé úřední osoby naprosto svévolně a nezákoně vyložily a zdůvodňovali jim nekompetentní změny v VO-R/10 v roce 2016. Bohužel tato pochybení mají velký vliv na renomé vašeho Ústavu a postupně odrazujete od komunikace stále více jednotlivců, kteří měli chuť se zapojit do tvorby legislativních bází při správě spektra. A otevřeně škodí efektivnímu využívání kmitočtů občany a právnickými osobami v tomto státu. Zákon přezkumnou činnost ukládá Úřadu alespoň jednou za 5 let. (§16a odst. 5). Je tedy patrné, že se úřední osoby dlouhodobě dopouštěly konání v rozporu se zákonem, pokud takový přezkum neprovedly nejpozději v roce 2010. Po 17 letech je to trestuhodné. Nakonec jsme byli nuceni zaujmout strategii, že je účelnější a efektivnější počkat na personální obměnu Úřadu, než si způsobovat osobní trauma komunikací s jednotlivými nekompetentními úředníky.

Tímto bych chtěl zároveň požádat odpovědné pracovníky, aby provedli náležité proškolení svého personálu ohledně správného výkladu, protože již v roce 2015 na moje tvrzení, že SRD není radikomunikační službou hleděli (pokud to řeknu slušně - v souladu s pravidly pro vedení konzultace)poněkud nedůvěřivě. Na základě jejich nekompetence bylo zahájeno několik správních řízení, jež některé jsou momentálně předmětem soudních sporů. Mému tvrzení, že je PVRS a VO-R/10 v rozporu se zákonem a mezinárodními závazky se otevřeně vysmáli. No dneska se směju Já.
Jmenovitě se jednalo o odbor kontroly pod ing. Charbudským, expozitur středočeského kraje, jihomoravského, olomouckého kraje, aby se pro příště nemuseli svou nekompetencí při kontrolách ztrapňovat. On se potom cejch nekompetentního úředníka smývá jenom velmi špatně, obzvláště u odborné veřejnosti a smyje se až zaslouženým odchodem nekompetentního úředníka na zasloužený odpočinek nebo rozvázáním pracovního poměru pro ztrátu důvěry.

Top