VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/16/XX.2018-Y pro kmitočtové pásmo 21,2–24,25 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/16/XX.2018-Y pro kmitočtové pásmo 21,2–24,25 GHz.

ČTÚ v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty
21,2–24,25 GHz.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 9. dubna 2018.

čj. ČTÚ-5740/2018-619
oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií


Diskuze je uzavřena.

Soubory ke stažení
Top