VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/XX.2018-Y pro kmitočtové pásmo 1900–2200 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/XX.2018-Y pro kmitočtové pásmo 1900–2200 MHz.

ČTÚ v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 1900–2200 MHz.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 11. června 2018.

čj. ČTÚ-19 380/2018-619
oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií


Diskuze je uzavřena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na Diskusním místě.

Výsledky veřejné konzultace vč. vypořádání připomínek

 

Soubory ke stažení
Top